צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה ואילו מטרות הוא ממלא? כאשר אדם נפטר, יכול להיות שלא הותיר אחריו צוואה, ולא הורה בשום דרך כיצד היה רוצה לחלק את נכסיו לאחר מותו, ואז קובע חוק הירושה את הדרך שבה יחולקו נכסיו. אך קיים גם מצב, שבו אדם הותיר אחריו צוואה, והורה כיצד היה רוצה לחלק את נכסיו. נדמה […]

מונחים – דיני ירושה | עריכת צוואה | ירושות על פי דין

אל"ף בי"ת של דיני ירושה דיני ירושה קובעים בבסיסם כי במות אדם, עובר עזבונו  ליורשיו. היורשים הם מי שהינם יורשים על פי דין (כמפורט בהמשך), או על פי הצוואה שהשאיר הנפטר בה מפורטות ה ירושות שהוא מותיר. על פי דיני ירושה , כאשר אדם לא הניח אחריו צוואה, מחולק עזבונו בין קרוביו, הכוללים את בן […]

מהי צוואה?

מהי צוואה? צוואה היא אחת הדרכים החכמות והיעילות להבטיח, שאחרי מותנו עיזבוננו יגיע אל מי שאנחנו בוחרים בו, ולא אל ברירת המחדל אותה קובע החוק, ולמנוע מקרובינו ואהובינו לריב על השלל שהותרנו ולהיקלע לסכסוכים. בשל כך, החשיבות של עריכת צוואות אצל עורך דין היא גדולה מאד. חוק הירושה חוק הירושה הוא חוק שתקף בכל מצב […]

מהם הוצאה לפועל וחוק הוצאה לפועל?

מהם הוצאה לפועל וחוק הוצאה לפועל? עבור מי שהגיע למצב של חובות מרובים, או עבור מי שחייבים לו כספים, התנהלות מול לשכה של הוצאה לפועל היא כנראה צעד בלתי נמנע בדרך לפתרון. אך תחילה כדאי להבין מהי בדיוק הוצאה לפועל, ומהו חוק הוצאה לפועל שעל פיו היא מתנהלת. חוק הוצאה לפועל חוק הוצאה לפועל הוא […]

ניהול עזבון – כיצד מבוצע ?

ניהול עזבון – כיצד מבוצע ? ניהול עזבון הינו תהליך המתבצע עוד בטרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, ומטרתו – כינוס נכסי העזבון, תשלום חובות במידה ואלה קיימים בעזבון, וחלוקת העזבון בין היורשים. קיימים שני סוגים של ניהול עזבון : ניהול עזבון זמני – מתרחש בטרם ניתנו צו קיום צואה או צו ירושה […]

בן ממשיך

בן ממשיך על פי תקנות האגודות השיתופיות תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג – 1973, קובעות את היחס הנכון אל בן ממשיך. תקנות אלו מגדירות בראש ובראשונה מונחים מרכזיים הקשורים אל ההתנהלות במושב או במשק חקלאי סביב המעמד המשפטי של בן ממשיך. כפי שניתן להבין מתוך התקנות, קיבוץ הוא כל אגודה להתיישבות שהיא ישוב נפרד המקיים […]

דיני ירושה | עריכת צוואה

צוואות וירושות משרדנו מתמקד בתחום המשפחה בנושא צוואות וירושות. ניסיוננו העשיר והידע שנצבר עם השנים,  מאפשרים לנו לספק את הטיפול המקצועי ביותר בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים בתחום ירושות וצוואות. פעילותנו  בתחום צוואות וירושות כוללת: עריכת צוואות אישיות או הדדיות –  כל אדם רשאי בימי חייו לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. ציווי זה הוא צוואה. […]

הסכם ירושה בין יורשים | ירושות | צוואות

הסכם ירושה בין יורשים –  ככה מגיעים לפשרה כאשר אדם נפטר, יכול הוא לחלק את רכושו באחת משתי דרכים – באמצעות צוואה, שאז הוא קובע כיצד יתחלק רכושו בין יורשיו, או על פי חוק הירושה, במידה ולא הותיר צוואה, שאז מתחלק רכושו לפי הקבוע בחוק. מהו הסכם ירושה ? כאשר לא השאיר הנפטר צוואה, פורצות […]

יורש אחר יורש

יורש אחר יורש – הבטחת עתיד העזבון והגנה עליו במסגרת חוק הירושה, הוגדר מצב הקרוי יורש אחר יורש, במטרה לאפשר לאדם לקבוע הגנה עתידית על נכסיו, גם כשיעברו שנים לאחר מותו. בעת שאדם מותיר צוואה אחריו, הוא יכול להגדיר יורש אחר יורש – כלומר להוריש את עזבונו לאדם מסוים, ולהגדיר כי לאחר שאותו אדם ילך […]

ירושת בן זוג והבטחת זכויותיו

ירושת בן זוג והבטחת זכויותיו דיני ירושות בישראל מסתמכים על קשרי דם. לפיכך במעגל הירושה הראשון של מי שנפטר, מצויים בן או בת זוגו של הנפטר וצאצאיו, ובמעגל הירושה השני – הוריו, אחיו, וצאציהם. במידה ולא השאיר הנפטר אחריו צוואה, נקבע אופן חלוקת עזבונו לפי דיני ירושות , המסדירים את נושא ירושה מבן הזוג כמפורט […]

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן