תשלום מס רכישה דירה | מיסוי רכישת מקרקעין

מה הוא מס רכישה ?

יש מי שקוראים לו "טאבו" אבל זהו מס רכישה המתואר בסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין והוא מחייב תשלום מס רכישה בשיעור "קבוע" לפי סוג המכירה וסוג המקרקעין, כאשר שיעורו של מס רכישה משתנה בשיעור מדורג המתעדכן אחת לרבעון בהתאם להחלטות שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

חובת תשלום מס רכישה חלה על כל רוכש מקרקעין, כלומר, דירה, מגרש, חנות, מפעל וכיו"ב. התשלום לרשויות המס נעשה בתוך חמישים יום מחתימת הסכם הקנייה של הנכס, בתנאי שיחושב באופן עצמאי.

מדרגות מס רכישה דירה והקלות בשיעורו

הגדרתה של דירת מגורים לצורכי מס שבח שונה מהגדרתה של דירת מגורים לצורך מס רכישה. מס רכישה מתייחס יותר לייעודה של הדירה מבחינת הקונה אותה ופחות למצבה של הדירה.

אם רוכש הדירה הוא קבלן והדירה מהווה אצלו מלאי עסקי או שהקונה מתכוון לעשות את הדירה לבית עסק, תשלום מס רכישה במקרה כזה הוא חמישה אחוזים ולא מדורג כבמקרה של דירת מגורים. אם הקונה מוכיח כי בכוונתו פשוט לגור בדירה, ייקבע לו תשלום מס רכישת דירה בשיעור של כ-3.5%, ובכל מקרה פחות מ-5%.

אין צורך להוכיח שבניית הדירה נסתיימה גם לא לצורך קבלת פטור. מספיק שהדירה קיימת על הנייר אבל עם כוונת מגורים בדירה, כדי להימנע מחובת תשלום מס רכישה גבוה כמו לעסק. כדי לשלם תשלום מס רכישה דירה למגורים שהוא הנמוך ביותר, יש לגור בה בתוך זמן סביר מקנייתה.

נכים, משפחות שכולות ונפגעי פעולות האיבה מקבלים פטור מלא ממס רכישה כאשר הדירה היא למגורים. מס רכישה דירה מופחת ייקבע לעולים חדשים ולמקבלים דירה במתנה מקרובים. לפרטים פנו ל עורך דין מקרקעין.

דירת נופש או דירת תושב זר

סביר שבמקרה כזה הדירה תושכר בחלק מהזמן, מה שהופך דירת מגורים לדירה עסקית ומשנה את שיעור תשלום מס רכישה דירה עליה. במקרה כזה יש נסיבות מקלות שעו"ד מקרקעין יסב אותך אליהן. אגב, מס רכישה על משק חקלאי נע בין חצי אחוז ל-5%, תלוי בהיקף הרכישה.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן