שלבים – הליכי חדלות פרעון

הכרות עם  הליכי חדלות פירעון – צעד אחר צעד

להלן השלבים הנכללים בעת הליכי חדלות פירעון :

1.התראת חדלות פירעון– על פי תקנות חדלות פירעון , פתיחה של הליכי חדלות פרעון, כוללת הוצאת התראת חדלות פרעון נגד החייב, שיכולה להינתן לאחר שהוגש נגדו פסק דין חלוט (שלא ניתן לערער עליו), או צוים אחרים (דוגמת שטר חליפין, שטר חוב  או שיק שהוגשו להוצאה לפועל), ולא הוגשה על ידי חייב התנגדות לביצועם. תקנות חדלות פרעון קובעות, כי בעת מתן ההתראה,נדרש החייב לשלם את חובו או להגיע לפשרה עם נושיו.

2.מתן צו כינוס – לאחר מתן התראת חדלות פרעון, ובמידה והחייב לא השיב או ערער עליה תוך 7 ימים, השלב הבא המוגדר בתקנות חדלות פרעון הינו מתן צו כינוס, במסגרתו מועברים נכסי החייב אל כונס הנכסים עד לסיום הליכי חדלות פרעון .

3.אימות וחקירה – במהלך הליכי חדלות פרעון , במשך כשישה חודשים לאחר הגשת הבקשה לחדלות פרעון, מנהל כונס הנכסים חקירה למול החייב ונכסיו, ובודק האם אכן נקלע למצב שאין שום אפשרות להחזר חובותיו. כונס הנכסים אוסף את כל המסמכים, ורשאי לזמן אליו את החייב והנושים, כמו גם בני משפחה ועדים רלוונטיים אחרים. בסוף ההליך,  בהתאם אל תקנות חדלות פרעון , מגיש כונס הנכסים לבית המשפט את חוות דעתו, בה מפורטים גם כל פרטי החקירה וכל ענייניו
הכלכליים של החייב.

4.דיון בית משפט – במסגרת הליכי חדלות פרעון , כ-14 יום לאחר הגשת מסקנות כונס הנכסים, יתקיים דיון בבית המשפט בו נדונה בקשת חדלות פרעון, בנוכחות החייב והנושים, זאת על פי תקנות חדלות פרעון הקבועים בחוק .

5.סיום הליך חדלות פרעון – תקנות חדלות פרעון קובעות, כי סיום ההליך יכול להיות ביטול הבקשה, אם בית המשפט משתכנע כי מדובר במעשה מרמה של החייב, או מתן הפטר לחייב (הכרזה על החייב כפושט רגל וסיום ההליך), או בפשרה שהושגה בין הצדדים להחזר מבוקר ומסודר של כספי החייב. על פי תקנות חדלות פרעון , בכך מסתיימים הליכי חדלות פרעון מבחינה משפטית, אולם ממשיך תהליך כלכלי בין החייב ונושיו.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן