פטור מתשלום מס שבח | מס שבח מקרקעין | עו"ד שלמה וקנין

באילו מקרים כדאי לכם לבקש פטור מתשלום מס שבח?

לא כדאי לבקש פטור מס שבח מקרקעין כאשר קרוב לוודאי שהבקשה תידחה. בקשת פטור מס שבח מקרקעין מצריכה בדיקה מעמיקה מצד רשויות המס. בכל מקרה, הבדיקה אם להטיל מס או לתת פטור מס שבח מקרקעין לא נעשית לפני שאתה מוכר את הנכס. יש שתוצאות הבדיקה יביאו אותך להחלטה לא למכור את הנכס עכשיו. ואולם הצגת הבקשה בחוכמה יכולה להביא לקבלת פטור מס שבח מקרקעין.

להלן פרמטרים לבדיקת ההיטל או פטור ממס שבח:

פטור מס שבח מקרקעין לנכס שלא הושבח

ראשית, האם הנכס הושבח ועלה ערכו? אם ערכו לא עלה או עלה אבל ההוצאות עליו מאז קנית אותו היו גדולות עד שלא נותר הפרש בין זה ובין ערך המכירה – פטור ממס שבח.

מעמד הדירה

האם הדירה היא במעמד בניין מאושר? אם כן, היא ממילא זכאית להטבות על פי חוקי מס הכנסה והחוק לעידוד השקעות הון. יש הטבה – אין פטור.

 סיבת המכירה

אם הסיבה למכירה היא פירוקה של חברה, לא תקבל פטור ממס שבח.

החלפת נכס

פטור מס שבח מקרקעין לא יינתן במקרה של חילוף דירה, אלא אם ערכה של הדירה החדשה שווה או גדול מערך הקודמת.

מכירה מסחרית

אם המכירה נחשבת לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, לא יינתן פטור ממס שבח.

דירה במתנה

ייתכן פטור ממס שבח אם הדירה ניתנה במתנה מבן משפחה כמו אח או הורה או צאצא או סב אן בן זוג, בתנאי שלא ביקשת פטור בארבע השנים האחרונות. לעניין זה גם תאגיד בשליטתך נחשב לקרוב משפחה.

עקרון רציפות המס

אם הנכס מתקבל מבן זוג בעקבות גירושין והנכס הוא בעל אופי מסחרי או נכס שזכויות הבנייה בו טרם נוצלו כולן, זה מקרה מורכב בשיקולי פטור מס שבח מקרקעין. יום הקנייה וסכום הקנייה של מקבל הזכות בנכס נחשב יום הקנייה המקורי של נותן הזכות. השבח שנצבר על ידי הנותן ישולם על ידי המקבל, ולכן העברה כזאת לעתים איננה כדאית.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן