פטור ממס שבח | פטור ממס רכישה | מיסי השבחה

באילו נסיבות מקבלים פטור ממס שבח?

כל אחד זכאי לקבל פטור ממס שבח אחת לארבע שנים. שאר הנסיבות המקנות פטור הן מורכבות יותר ולעתים דורשות ניתוח משפטי.

להלן מקצת הנסיבות לקבלת פטור ממס שבח:

דירה שהועברה לבן זוג על פי פסק דין גירושים, איננה נחשבת למכירת זכות במקרקעין. אפילו אין צורך לדווח על העברה זאת. כך גם בנוגע לירושה. אם אתה מוכר דירה שירשת אתה פטור ממס שבח ומדיווח על כך לרשויות המס. גם חלוקת נכסי ירושה בין יורשים זכאית לפטור ממס שבח.

אם זוהי דירתו היחידה של המוכר אותה, הרי הוא פטור מתשלום מס עליה. אם אתה מוכר שתי דירות כדי לקנות אחת גדולה יותר, אם העברת דירה במתנה לקרוב משפחה. קרוב הוא בן זוג, צאצא, אח או אחות, בן זוג של צאצא וכיו"ב, וכן
אם אתה מוכר דירה שקיבלת במתנה – פטור. פטור ממס שבח ניתן גם בעת מכירת דירת מגורים מזכה.

פטור ממס שבח יינתן חלקית, אם מחיר המכירה מושפע מפוטנציאל ההרחבה של הדירה.הקלת מס תינתן לך אם אתה מקבל דירה במתנה מקרוב משפחה. מדובר בהנחה של 70 אחוז.

הבחינו בין מס שבח ובין מס השבחה

מס השבחה הוא אחר. בניגוד למס שבח שבו השבח הוא פאסיבי ונוצר בעיקר בשל הזמן, הרי מס השבחה מוטל על השבחה אקטיבית של נכס עקב תוכנית בניין עיר שאישרה פעולה שאמורה להעלות את ערכו של הנכס. כך חל מס השבחה עקב מתן הקלה בזכויות בנייה, מתן אישור הרחבה אשר חורג מן הן התוכנית המקורית וכיו"ב.

פטור ממס רכישה

פטור ממס רכישה יופחת לכל הקונה דירה ומתחייב למכור דירה (שכבר בבעלותו) בתוך שנה מקניית הדירה השנייה. פטור ממס רכישה ניתן גם לנכים, למשפחות שכולות, לנפגעי פעולות האיבה וליחיד המקבל דירה במתנה מקרוב. פטור ממס רכישה באופן חלקי ניתן לעולים חדשים. על שאר המקרים בהם יש פטור ממס רכישה או שבח כדאי להתייעץ עם עו"ד מקרקעין בשל מורכבותם של הדינים והנסיבות המקלות.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן