פגמים בצוואה – מהם ועל מה הם משפיעים?

פגמים בצוואה מהם ועל מה הם משפיעים?

עצם העובדה שאדם הותיר אחריו במותו צוואה, איננה מספיקה מבחינת חוק דיני הירושה כדי למלא אחר הצוואה, וישנו צורך בהוצאת צו קיום צוואה, שמצהיר על כך שהצוואה הינה בעלת תוקף משפטי מחייב. לעיתים, בתהליך של נוסח צוואות, מתברר כי ישנם פגמים בצוואה, ולא ניתן להוציא צו קיום צוואה. מהם בדיוק פגמים בצוואה וכיצד נוסח צוואות בעייתי מייצר אותם. על כך במאמר הבא.

פגמים בצוואה

לא אחת קורה כי נוסח צוואות קלוקל מביא לידי פגמים בצוואה, שהופכים את הצוואה לבלתי תקינה מבחינה משפטית, וגורמות לפסילת הצוואה. הסיבות לפסילת צוואה הן רבות ושונות:

הסיבה השכיחה ביותר לכך שמדובר בצוואה לא תקינה היא בשל השפעה בלתי הוגנת, כלומר טענה כאילו התבצע נוסח צוואות בניגוד לרצונו החופשי של הנפטר, ונכתבה באמצעות השפעה בלתי הוגנת עליו. נטל ההוכחה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת זו מוטל על מי שמתנגד לקיום הצוואה, אלא אם כן ישנם פגמים בצוואה שמעידים על כך.

סיבה נוספת היא צוואה שנעשתה בשל טעות. במידה ואכן מוכח, כי ישנם פגמים בצוואה, וניתן לקבוע בוודאות את רצונו האמיתי של הנפטר השונה מזה שמופיע באותו נוסח צוואות, הרי שניתן לתקן את הצוואה.

עוד סיבה היא נטילת חלק בתהליך נוסח צוואות אשר השפיע על הנכתב בצוואה. החוק קובע כי בתהליך נוסח צוואות אין יכולים הנהנים מהצוואה לקחת חלק בעריכתה או בהכנתה.

כל אחד מהסעיפים האלו מעיד על פגמים בצוואה העשויים להביא לפסילתה, ולחלוקת הרכוש כפי שמגדיר החוק.

פגמים בצוואה שנובעים מכשל טכני

בנוסף לעילות הקודמות לביטול צוואה, ישנם פגמים בצוואה שנגרמים בשל טעויות טכניות, והם אינם ניתנים לתיקון. פגמים אלו הם מצב של היעדר חתימת המצווה; היעדר אישור של 2 העדים וחתימתם; (במקרה של צוואה בעדים) צוואה שלא נכתבה בכתב היד של המצווה; (במקרה של צוואה בכתב יד); ציווי בפניו של עד אחד בלבד (במקרה של צוואה בע"פ).

בנוסף, ישנם פגמים בצוואה שניתן לתקנם על ידי בית משפט, כגון היעדר תאריך; חתימה של עדים במועד מאוחר; שינוי נוסח צוואות וכן הלאה.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן