עריכת צוואה הדדית – מהי ומהן מטרותיה?

עריכת צוואה הדדית מהי ומהן מטרותיה?

צוואה הדדית היא אחד הצעדים שמבצעים בני זוג, על מנת לתאם ביניהם את ההוראות לחלוקת הרכוש לאחר מותם. המטרות של צוואה הדדית הן רבות, וביניהן הניסיון להבטיח, כי במותו של אחד מבני הזוג יקבל השני, שנותר בחיים, את רכושו. בנוסף, במסגרת עריכת צוואות הדדיות ניתן לקבוע הוראות לגבי יורש אחר, כמו ילד או קרוב משפחה נוסף.

מדוע ישנו צורך בעריכת צוואה הדדית?

זוגות רבים מבקשים עורך דין, המבצע עריכת צוואות, על מנת ליישר קו עם בן הזוג, ולייצר צוואה הדדית המכילה הוראות זהות ומסדירות את עניין הרכוש כחוק. בימים עברו, מקרים של ביטול צוואה ע"י אחד מבני הזוג לא היו כלולים בחקיקה של דיני ירושה, אך הזמנים השתנו וישנו רצון בנוסף לשמירה על חופש הציווי, לייצר צוואה הדדית שבה בני זוג מתייחסים בצורה זהה לחלוקת רכושם.

בנוסף, לא אחת קרה כי אחד מבני הזוג שינה את צוואתו, ונוצרה סתירה בין הוראות המצווה האחרון ובין צוואה הדדית שנכתבה לפני כן. החוק נועד להסדיר צוואה הדדית בצורה חוקית ולהגביל את אפשרויות השינוי החד צדדי שלה.

הנושא של צוואה הדדית הוא תיקון חדש לחוק הישן, והוא מאפשר עריכת צוואות בצורה הדדית, תוך שמירה על עקרון ההסתמכות בין בני הזוג, הראשון בצוואתו של השני. התיקון של החוק קובע, כי לא יהיה תוקף לביטול צוואה הדדית, אלא אם אחד הצדדים ימסור הודעה בכתב לצד השני בדבר רצונו, ואלא אם בן הזוג של מבקש הביטול כבר נפטר.

עריכת צוואות הדדיות יתרון זוגי

זוגות רבים מגלים כי בזכות עריכת צוואות הדדיות הם מבטיחים שלא יתקיים מאבק פוטנציאלי עתידי בין בן הזוג שנותר בחיים ובין הילדים, אשר עלולים לדרוש את החלק שלהם בירושה. כך נמנע מצב, שבו הילדים דורשים את סילוקו של בן הזוג שנשאר בחיים מן הבית, וכל הלאה.

בזכות צוואה הדדית ניתן להעביר את כל הרכוש בצורה חוקית לבן הזוג שנותר בחיים, ולקבוע כי לאחר פטירתו יקבלו הילדים את הרכוש, וכך זוכה בן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולחיות באותה רמת חיים לה הורגל.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן