סיום חדלות פרעון – מהו הפטר?

סיום חדלות פרעון מהו הפטר?

סיום פשיטת רגל קרוי הפטר. על פי חוק פשיטת רגל, קבלת הפטר משמעותה שהסתיים הליך חדלות פרעון, ופושט הרגל קיבל את שייחל לו – האפשרות לפתוח דף חדש בחייו ולהניח את חובותיו מאחור.

כאמור בחוק פשיטת רגל , חייב רשאי לבקש הפטר מבית המשפט בכל עת, בתנאי שעברו שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס. בית המשפט יקבע מועד לדיון סיום פשיטת רגל , שיתקיים בדלתיים פתוחות בנוכחות כל הנושים או באי כוחם.

על פי חוק פשיטת רגל , בסוף הדיון רשאי בית המשפט להחליט על אחד מארבעה :

  1. לבקש מהצדדים להגיע לפשרה, ובכך לדחות את הכרעת הדין.

  2. לדחות את הבקשה לחדלות פרעון, במקרה שחש כי כוונותיו של מגיש הבקשה אינן כשרות ובאות במטרה להתחמק מתשלום החוב, או במקרה שחש כי מעורב בחוק מעשה מרמה, או במקרה שהשתכנע, כי החייב אכן יכול לשלם את חובותיו, גם בתשלומים קטנים.

  3. לאשר מתן צו הפוסק על פשיטת רגל – סיום פשיטת רגל.

  4. לקבוע הפטר לפושט הרגל מיד לאחר ההכרזה על סיום פשיטת רגל – זאת במקרים בהם בית המשפט מבין כי אין תועלת לנושים בהמשך ניהול תהליך חדלות פרעון.

על פי חוק פשיטת רגל , צו הפטר המביא סיום פשיטת רגל , פוטר את פושט הרגל מכל חוב עתידי הקשור במעשה חדלות פרעון, למעט תשלום קנסות למדינה, חובות מתביעת מזונות, או חובות שנוצרו כתוצאה ממירמה שביצע החייב או שותפיו.

במידה ובית המשפט פסק על הסדר תשלומים כפתרון לחוב, רשאי החייב לבקש הפטר מותנה, כלומר הפטר שיוענק לו בתום תקופת התשלומים. חוק פשיטת רגל מגביל את תקופת התשלומים המקסימלית האפשרית במקרה כזה לארבע שנים, שאז מתקיים סיום פשיטת רגל.

במידה והחייב אינו ממלא את התנאים שנקבעו עבורו בהפטר, לדוגמא – אינו משלם את התשלומים שנקבעו לחייבים – על פי חוק פשיטת רגל רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר שניתן.

כמו כן, חוק פשיטת רגל קובע כי אחרי שנתיים רשאי בעל החוב לערער על ההפטר, במידה והוא אינו עומד בתנאיו, ואז קיימת האפשרות שבית המשפט יבחר לשנות את ההפטר ותנאיו.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן