ניהול עזבון – כיצד מבוצע ?

ניהול עזבון – כיצד מבוצע ?

ניהול עזבון הינו תהליך המתבצע עוד בטרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, ומטרתו – כינוס נכסי העזבון, תשלום חובות במידה ואלה קיימים בעזבון, וחלוקת העזבון בין היורשים. קיימים שני סוגים של ניהול עזבון :

  1. ניהול עזבון זמני – מתרחש בטרם ניתנו צו קיום צואה או צו ירושה – מנהל העזבון הזמני מוסמך לשמור על העיזבון ולכנס אותו

  2. ניהול עזבון קבוע – מבוצע בד בבד עם מתן צו קיום הצואה או צו הירושה – מנהל העזבון הקבוע מוסמך לממש את העיזבון ולחלק אותו בין היורשים.

ניהול עזבון מבוצע בפיקוח מלא של האפוטרופוס הכללי ובית המשפט לענייני משפחה. האחרון גם אחראי לקבוע את שכרו של מנהל העזבון, שיגבה מהעזבון עצמו. ניהול עזבון מבוצע על ידי מי שנבחר לכך על ידי היורשים, או על ידי בית המשפט, במידה ואין הסכמה לגבי בחירתו.

מה כולל ניהול עזבון ?

ניהול עזבון כולל את הסמכויות הבאות : טיפול בנכסי מקרקעין המצויים בעזבון (דירות, יחידות חקלאיות, יחידות תעשיה או מסחר), טיפול בנכס מושכר שחוקי הגנת הדייר חלים עליו, ביצוע פעולות הדורשות רישום בפנקס, או כל פעולה אחרת שקבע בית המשפט בעת תהליך ניהול עזבון .

במסגרת ניהול עזבון , פונה מנהל העזבון אל היורשים ומבקש מהם להעביר לו את תביעותיהם בכתב.

ניהול עזבון כולל התייחסות להיבטי מס הקשורים בכספי העיזבון, בעיקר כשהיורשים הינם אזרחים זרים, וכן כשמעורבים נכסי מקרקעין – יש להתאים את חלוקת העיזבון לחוקי המס השונים, ולחלק את העיזבון בצורה המיטבית ליורשים בהיבט זה .

כאשר הנפטר הינו תושב חו"ל, ועזבונו נמצא בחו"ל, אך מי מיורשיו הינו ישראלי, וגם אם מתקיים כבר תהליך ניהול עזבון באותה הארץ, יש למנות מנהל עזבון בישראל והוצאת צו ירושה בישראל.

ניהול עזבון הינו הכרחי כאשר מתגלים קשיים בחלוקת העזבון, לדוגמא בשל התנגדויות המוגשות על ידי חלק מהיורשים בתהליך. כמו כן, במידה ובתהליך ניהול עזבון מתגלים חובות בעזבון, על מנהל העזבון להשתמש בכספים המצויים בו על מנת להשיבם או יפעל למימוש הנכסים הכלולים בו.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן