מיסוי מקרקעין

דברים שצריך לדעת על מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין הוא תחום מורכב החל על כל סוגי הנדל"ן. חוק מיסוי מקרקעין ועמו חוק מס שבח דירה או נדלן אחר נחקקו בישראל ב-1963 ועניינם היטל המס על מכירת זכות במקרקעין ועל מכירת זכות או מניות באיגוד או בתאגיד שרוב נכסיו הם מקרקעין.

היטל מס שבח דירה או חנות או מגרש מניח שערכו של הנכס שלך עולה עם הזמן וכאשר אתה מוכר אותו, המדינה צריכה ליהנות מכך במידת מה. לכן המס מוטל על ההפרש בין שיעור עלות הנכס, כאשר קנית אותו, לבין שיעור עלותו כאשר מכרת אותו, אבל בניכוי הוצאות שהיו לך בדרך, למשל שכר ששילמת לעורך דין או למתווך או בעבור שיפוץ הנכס והרחבתו.
כמו כן, החוק מתחשב באגרות ששילמת לרשויות בעבור הנכס וכן בריבית על משכנתה שלקחת לשם קנייתו.

שיעורי מס שבח דירה או נדלן

שיעורו של מס שבח שהיה מוטל על מוכר יחיד (פרטי) היה 50 אחוז ואילו מס שבח שהוטל על חברה היה 35 אחוזים. ואולם משנת 2001 צומצמו שיעורי מס שבח דירה במסגרת הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין ומאז עומד מס זה על 20 אחוזים הן ליחיד והן לחברה. המס על מכירת נכס לאחר מועד השינוי של החוק הוא 25 אחוזים. הפחתת המס היא
ליניארית ושיעור המס המופחת חל רק על השבח (ההפרש בין ערכי הקנייה והמכירה) שנצבר מ-7 בנובמבר 2001.כלומר, יש חשיבות לזמן אחזקת הנכס לפני מועד שינוי החוק, וככל שזמן זה ארוך יותר יחושב המס לפי חוק מיסוי מקרקעין הישן, וכן ההיפך.

פקידי המס יודעים כיצד לחשב את שיעורו של היטל מס שבח דירה או כל סוג אחר של נדלן:

א. כמה ימים עברו בין הקנייה למכירה ומה היה מחיר הקנייה ומחיר המכירה?
ב. ההפרש בין שני המחירים יחולק במספר הימים שעברו בין הקנייה למכירה.
ג. מספר הימים שעברו לפני 7.11.01 יוכפלו בתוצאה של ב' והמכפלה תוכפל ב-50 אחוזים,ואילו מספר הימים שעברו אחרי 7.11.01 יוכפלו בתוצאה של ב' ומכפלה זו תוכפל ב-20%.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן