מזונות עזבון

מזונות עזבון – כיצד להבטיח קיום כלכלי לשארי הנפטר ?

מזונות עזבון הינם מזונות שפוסק בית המשפט לבני משפחתו הקרובים של הנפטר – לרוב בת זוגו וילדיו, ויתכן גם הוריו, שהיו תלויים בו כלכלית. מזונות עזבון מוענקים הן כאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה, והן כאשר הירושה הינה על פי חוק. על מנהל עיזבון לכלול את המזונות בחלוקת העזבון ליורשים.

מזונות עזבון – מי הזכאים לקבלתם?

להלן הזכאים לקבלת מזונות עזבון :

  1. בן זוגו של הנפטר, לכל זמן אלמנותו. כמו כן, רשאי בית המשפט להעניק כספים נוספים בצורת מענק חד פעמי.

  2. לידוע בציבור של הנפטר, במידה ועונה על הגדרת ידוע בציבור כפי שקבוע בחוק.

  3. לצאצאי הנפטר עד גיל 18. במידה ואחד הצאצאים הינו נכה, חולה נפש או מפגר – הינו זכאי לקבלת מזונות עזבון למשך כל ימי חייו. כמו כן, זכאים למזונות צאצאים שנולדו לאחר פטירת המוריש, וכן ילדים מאומצים.

  4. לצאצא בגיר של הנפטר, אשר אינו מבוגר מגיל 23, במידה ובית המשפט החליט כי ראוי לקבל מזונות עזבון .

  5. להורי הנפטר במידה ודאג האחרון לפרנסתם.

חשוב גם לציין, כי מזונות עזבון אינם מוענקים באופן אוטומטי, ויש להגיש בקשה אל מנהל עיזבון על מנת לקבלם. מנהל עיזבון יכלול את הבקשות האלו בעת העברת החומר אל בית המשפט לדיני משפחה.

כיצד קובע מנהל עיזבון את גובה המזונות ?

גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט, ובשיתוף המלצת מנהל עיזבון, המתחשב במספר נתונים דוגמת שווי העזבון, חלקו היחסי בעזבון של מבקש המזונות, וכן רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות, כולל הכנסתו. מטרת מנהל עיזבון ובית המשפט הינה לקבוע מה השינוי שחל בצרכיו של הזכאי למזונות עקב פטירת המוריש, וכיצד לענות על צרכים אלה בצורה הטובה ביותר.

שלילת מזונות בצוואה – האם תקפה ?

במידה והמוריש כתב צוואה טרם פטירתו, ישנם מקרים בהם הוא אינו מזכיר בה את שארי בשרו הקרובים, או אף שולל את זכותם לחלק כלשהו מעזבונו, כולל מזונות. אין בעובדה זו כדי לשלול את זכותם של אשתו או ילדיו להגיש בקשה למזונות, וזכותם לקבלם קודמת לזכויות יורשים האחרים המצויים בצוואה. האחריות להוספת מקבלי המזונות מוטלת על מנהל עיזבון.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן