מונחים – דיני ירושה | עריכת צוואה | ירושות על פי דין

אל"ף בי"ת של דיני ירושה

דיני ירושה קובעים בבסיסם כי במות אדם, עובר עזבונו  ליורשיו. היורשים הם מי שהינם יורשים על פי דין (כמפורט בהמשך), או על פי הצוואה שהשאיר הנפטר בה מפורטות ה ירושות שהוא מותיר.

על פי דיני ירושה , כאשר אדם לא הניח אחריו צוואה, מחולק עזבונו בין קרוביו, הכוללים את בן זוגו (או בת זוגתו), ילדיו וצאציהם, הוריו וצאציהם (כלומר, אחי הנפטר) וכן הורי הוריו וצאציהם.כמו כן, על פי דיני ירושה , אם הותיר הנפטר בן זוג וצאצאים, מקבל בן הזוג 50% מהעזבון וצאצאיו מתחלקים ב 50% הנותרים.

במידה ואין לנפטר צאצאים,יקבל בן הזוג 66% מהעזבון, והשאר יחולק בין הורי הנפטר ואחיו. במידה ולנפטר לא היה בן זוג, מתחלק העזבון שוה בשווה בין ילדיו או נכדיו. במקרה של בן זוג שהינו ידוע בציבור, יחשב לצורכי הירושה כבן זוג נשוי,
{במידה ובני הזוג קיימו תנאים המעידים על כך – לא היו נשואים לאף אחד אחר, קיימו חיי משפחה וניהלו משק בית משותף.

בספר דיני ירושה, מוגדרים שלושה מעגלי ירושות, כשלכל מעגל עדיפות בחלוקת העזבון על אלה שבאים אחריו:

1.ירושות המוענקות לילדים, נכדים ונינים של הנפטר
2.ירושות המוענקות להורים, אחים, אחיינים של הנפטר
3.ירושות המוענקות לסבים, דודים, ובני דודים של הנפטר

על פי דיני ירושה, במידה ואחד היורשים אינו מעוניין לקחת חלק בעזבון, עליו להודיע על כך בכתב לרשם הירושות. במידה ואין יורשים באף אחד מהמעגלים הנ"ל, יועבר עזבונו של הנפטר לאוצר המדינה.

צוואה

במידה והנפטר הותיר אחריו צוואה בה הורה על חלוקת עזבונו לאחר מותו, מבוצע הטיפול בעזבון לפי הכתוב בה, אלא במקרים בהם מופיע יורש שחל עליו תנאי חריג הפוסל אותו. במידה ובצוואה לא כלולים כל נכסי הנפטר,
אלה יחולקו לפי דיני ירושה כאמור לעיל.

צו ירושה

צו ירושה מגדיר מי הם יורשיו של הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעזבון. ישנה אפשרות להתנגד לאמור בצו, במידה ואחד מקרובי הנפטר חש כי זכותו בירושה נפגעה. צו הירושה מקבל תוקף לאחר אישור רשם הירושות, ולאחר מתן תוקף זה יכולים היורשים לקבל את חלקם.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן