ירושת בן זוג והבטחת זכויותיו

ירושת בן זוג והבטחת זכויותיו

דיני ירושות בישראל מסתמכים על קשרי דם. לפיכך במעגל הירושה הראשון של מי שנפטר, מצויים בן או בת זוגו של הנפטר וצאצאיו, ובמעגל הירושה השני – הוריו, אחיו, וצאציהם. במידה ולא השאיר הנפטר אחריו צוואה, נקבע אופן חלוקת עזבונו לפי דיני ירושות , המסדירים את נושא ירושה מבן הזוג כמפורט להלן.

בן זוג נחשב כמי שנשוי כחוק למוריש, גם אם חיו כפרודים, אולם לא השלימו תהליך גירושין. אדם נחשב כנשוי לצורכי ירושות, גם אם בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים או אף התגרשו וחזרו לחיות יחד.

במידה ולנפטר אין בן או בת זוג, עזבונו מועבר לניהול האפוטרופוס הכללי. במידה ומתגלים יורשים חוקיים בהמשך – העזבונות יועברו אליהם, באם לא – מועברות אותן ירושות למדינה.

זכותו של בן או בת זוג על ירושה מבן הזוג

בן או בת הזוג של הנפטר זכאים לקבל ירושות כדלקמן :

  1. חצי מהעזבון, במידה ולנפטר ישנם ילדים (שמתחלקים ביניהם בחצי העזבון שנותר).

  2. שני שליש מהעזבון, במידה ולנפטר אין ילדים, אולם יש לו הורים, אחים וצאצאי אחים.

  3. את העזבון כולו, במידה ולא הניח הנפטר אחריו ילדים, הורים, אחים, וצאצאי אחים.

  4. בנוסף לאמור לעיל, כוללת ירושה מבן הזוג גם את מכונית הנוסעים של הנפטר, אם הייתה כזו.

  5. כמו כן, יכולה בת הזוג לכלול במסגרת ירושה מבן הזוג גם את הסכום שהוגדר בכתובה בעת שנישאו – זאת כאשר הסכום הרשום בכתובה גבוה מחלקה של בת הזוג בעזבון.

  6. כמו כן, כוללות ירושה מבן הזוג את כל המטלטלין ששייכים למשק הבית המשותף. את שאלת ירושת הדירה יש לבחון בהתאם להמצאות יורשים אחרים – צאצאים, הורים ואחים של הנפטר.

ירושה מבן הזוג במקרה של ידועים בציבור

על פי דיני ירושות, במידה והנפטר ובן זוגו לא היו נשואים אלא ידועים בציבור, יחשב הידוע בציבור כבן הזוג לענייני ירושות , במידה ומתקיימים התנאים הבאים :

  1. הנפטר ובן זוגו לא היו נשואים לבני זוג אחרים.

  2. הנפטר ובן זוגו חיו יחד כידועים בציבור.

  3. הנפטר ובן זוגו ניהלו משק בית משותף.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן