יורש אחר יורש

יורש אחר יורש – הבטחת עתיד העזבון והגנה עליו

במסגרת חוק הירושה, הוגדר מצב הקרוי יורש אחר יורש, במטרה לאפשר לאדם לקבוע הגנה עתידית על נכסיו, גם כשיעברו שנים לאחר מותו. בעת שאדם מותיר צוואה אחריו, הוא יכול להגדיר יורש אחר יורש – כלומר להוריש את עזבונו לאדם מסוים, ולהגדיר כי לאחר שאותו אדם ילך לעולמו – יועבר עזבונו לאדם שלישי. דוגמא נפוצה לכך היא, נפטר המוריש את עזבונו לבת זוגו, ומגדיר כי לאחר מותו יועבר עזבונו לילדיו.

החוק מגביל את אורך השרשרת של יורש אחר יורש שניתן ליצור – אורכה יכול להיות שניים בלבד – ראשית יורש אדם אחד, ולאחריו אדם שני.

דין יורש אחר יורש קובע, כי היורש הראשון אינו יכול לנשל את היורש השני מקבלת העזבון, גם אם הוא מבקש זאת באופן ספציפי בצוואתו, היות ובכך תהיה שלילת רצונו של המוריש המצווה.

יש לזכור, כי קיימות פרצות בחוק יורש אחר יורש, המאפשרות ליורש הראשון לפגוע באפשרויות העברת העזבון הלאה, למשל על ידי מכירתו ובזבוז הכספים שקיבל עבורו, אולם גם על מקרים כאלה יש אפשרות להגן באמצעים אחרים (לדוגמא, באמצעות רישום הערת אזהרה על מקרקעין).

הגבלים הכרוכים במצב יורש אחר יורש

כאמור, על מנת להגן על הנכס, קבע חוק יורש אחר יורש כי מוריש העזבון יכול להגביל את יכולותיו של היורש הראשון באפשרויות מימוש הנכס שקיבל, דוגמת הטלת איסור על מכירת הנכס. כמו כן, ניתן להגדיר מצב יורש אחר יורש, בו היורש הראשון לא יהיה בעל זכות מלאה על הנכס, אבל כן יוכל להשתמש ברווחים אותו הוא מניב.

זכות עקיבה

דין יורש אחר יורש מגדיר זכות עקיבה המוענקת ליורש השני, בתוקף זכותו על הרכוש שהוא אמור לרשת. כלומר, אם מכר היורש הראשון את אחד הנכסים שירש, היורש השני זכאי לקבל את הכסף שקיבל תמורתו או את הנכס שנרכש תמורתו.

יש להזכיר, כי כדי לודא הגנה על העזבון, ולא לאפשר פרצות במצב יורש אחר יורש , רצוי להיוועץ בעורך דין תוך כתיבת הצוואה, כך שילווה באופן מקצועי את התהליך וידאג למימוש מיטבי של רצונות המוריש.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן