חדלות פרעון של בן הזוג

פשיטת רגל של בן הזוג – דיני נכסים משותפים

בעת פשיטת רגל של בן הזוג , מבצע כונס הנכסים שיערוך של כל נכסי החייב במטרה להשתמש בהם להחזר חובו, אולם מה הדין במקרה של רכוש משותף ? כלומר, במידה והחייב נשוי, ובמידה ונכסיו רשומים על שם שני בני הזוג, מה דין הנכס עבור בן זוג פושט רגל ? האם ניתן להשתמש בנכסים אלה להחזר החוב ?

פשיטת רגל של בן הזוג – ביצוע סקירת נכסים של בן זוג פושט רגל

בעת סקירת הנכסים של חייב נשוי, הקרוי בן זוג פושט רגל , מוטלת האחריות על כונס הנכסים להחליט מה מהנכסים של החייב שייכים לשני בני הזוג , ומה מהנכסים הינו שלו בלבד, שאז ישנה אפשרות לצירופו לרשימת נכסי בן זוג פושט רגל .

על פי חוק פשיטת רגל, במידה וניתנו נכסים מאשה או גבר ל בן זוג פושט רגל, ובמידה והיתה הלוואת כספים בין בני הזוג טרם פשיטת רגל של בן הזוג , בן הזוג הינו הנושה האחרון בתור, ויקבל החזר רק במידה וסופקו חובותיהם של הנושים האחרים, זאת בשל תמורה בת-ערך כספית או שאינה כספית שכבר ניתנה לו.

פשיטת רגל של בן הזוג – דיני הנכס ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג (1974)

דיני נכסים של זוגות שנשאו לפני שנת 1974 הינם על פי הלכת השיתוף – במידה וכונס הנכסים מחליט כי שני בני הזוג עושים שימוש בנכס, הרי שבן הזוג שותף לחובות בן זוג פושט רגל , כפי שנהנה מזכויות הנכס ביחד איתו טרם פשיטת רגל של בן הזוג. יש להיזהר מניצול פרצות על ידי החייב, במסגרתן ינסה להעביר נכסים על שם בת זוגו, בכדי שלא יכללו בנכסיו המשמשים להחזר החוב.

לחוק זה חריגים רבים. בכל מקרה, נטל השכנוע לגבי כל נכס ונכס, הינו על בן הזוג של פושט הרגל.

במקרה של זוגות שנישאו אחרי 1974, חל עליהם הסדר איזון המשאבים, לפיו אין שיתוף קנייני בנכסים, כלומר לא תמיד בן הזוג שותף לחובותיו של בן זוג פושט רגל . גם במקרה זה חריגים רבים הקשורים גם לשאלה האם הנישואין פקעו (כלומר, היה מקרה גירושין או מוות) טרם פשיטת רגל של בן הזוג .

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן