חדלות פרעון – מושגי יסוד והכרות עם ההליך

חדלות פרעון – מושגי יסוד והכרות עם ההליך

חדלות פרעון הוא מצב אליו נקלע אדם, כאשר במסגרת עסקיו הוא מוצא עצמו חייב כספים רבים, אין לו כיצד להחזיר את חובותיו, והוא מבקש שהמדינה תכיר בכך. במצב חדלות פרעון בעל חוב מפסיק להיות הבעלים של נכסיו, ואלה משמשים לפדיון חובו למול החייבים.

כמו כן, משמש הליך חדלות פרעון כאמצעי הגנה על החייב מפני הליכים משפטיים המתנהלים נגדו (בהוצאה לפועל, למשל). בעתיד, לאחר שיוכר כפושט רגל, יוכל החייב להניח את הסתבכויותיו הכלכליות מאחור, ולפתוח דף חדש.

הליך חדלות פרעון – איך זה עובד?

הליך חדלות פרעון מטרתו פשרה בין החייב ונושיו. החייב זוכה להגנת המדינה מפני ההליכים המשפטיים המבוצעים נגדו, והנושים יוכלו לקבל את כספם בצורה מסודרת. הליך חדלות פרעון מבוצע רק מול יחידים – אין אפשרות להגיש בקשת חדלות פרעון כלפי חברה, אלא רק כלפי בעליה (מול החברה יכול להיפתח תהליך נפרד של פירוק).

הליך חדלות פרעון יכול להתקיים רק כלפי בגירים (מי שגילם מעל 18 שנה, או מול קטינים שבעת ביצוע המעשים שהובילו להליך חדלות פרעון התנהלו כבגירים וגם הוכרו כך על ידי הצד השני) ומול תושבי ישראל, או מי שניהלו בה את עסקיהם שהובילו ל חדלות פרעון .

בקשת חדלות פרעון יכולה להיות מוגשת הן על ידי החייב עצמו, והן על ידי נושיו. ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי, אך רצוי יותר לה יעזר בעורך דין שילווה מקצועית את התהליך. סכום המינימום של החוב המאפשר פתיחת הליך חדלות פרעון עומד היום על כ 15,000 שקלים. סכום זה משתנה מעת לעת ויש לבודקו טרם הגשת הבקשה.

יש לזכור, כי הליך חדלות פרעון הוא הליך שיביא לבדיקה ובחינה מדוקדקים של נכסי החייב ויכולותיו הכספיות. הליך זה מלווה בחקירות של החייב ונושיו, חקירות בני משפחה, חקירות שטח ומעקבים. לפיכך, הליך חדלות פרעון מתאים רק למי שבאמת ובתמים אינו יכול להחזיר את חובותיו, ולא למי שמנסה להשתמש בהליך זה כאמצעי מרמה, במטרה לברוח מנושיו ולהתחמק מתשלום. כונס הנכסים, ולאחריו בית המשפט בודקים בדקדקנות את תצהיריו הכספיים של החייב, ויכולים לבטל את התהליך בכל שלב, אם מתעורר חשד, מה שיכול להוביל גם לענישה משמעותית.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן