זכויות עובדים של חברה בהליכי חדלות פרעון – עו"ד חדלות פרעון

זכויות בחדלות פרעון – טיפול בעובדים שכירים בתהליכי חדלות פרעון

בקשות חדלות פרעון לעולם אינן מוגשות כלפי חברות , אלא רק כלפי יחידים – מנהליה. עובד בחברה שהוגשה נגד בעליה תביעה לחדלות פרעון, או שהחברה פורקה, ועדיין אמור לקבל שכרו, הינו בעל זכויות בחדלות פרעון ויפוצה על ידי ביטוח לאומי. את התביעה יכול העובד להגיש בעצמו, אולם רצוי שיעזר בעורך דין  הוצאה לפועל שילווה אותו מקצועית לאורך התהליך.

אילו עובדים הינם בעלי זכויות בחדלות פרעון ?

העובד הוא בעל זכויות בחדלות פרעון רק אם המעביד הוכרז כפושט רגל, או הוצא צו לפירוק החברה. על מנת לטפל בתביעות העובדים ימונה מפרק לחברה או נאמן, או מנהל זמני.

להלן בעלי זכויות בחדלות פרעון :
1.עובד שכיר שמעבידו פשט רגל או הוגש נגדו צו פירוק לתאגיד.
2.קופת הגמל של העובד – במידה והמעביד הפסיק תשלומיו (עוד בתקופה שקדמה לתהליך חדלות פרעון).
3.חבר באגודה שיתופית (דוגמת קיבוץ) במשך 7 שנים לפחות.
4.שאריו של עובד, במקרה ונפטר בטרם הושלמו תשלומי שכרו ופיצוייו.

בעת חדלות פרעון , הגימלה המגיעה לעובד מורכבת מתשלומי שכרו שטרם שולמו לו בתוספת פיצויי פיטורין. זאת, עד לסכום תקרה הקבוע בחוק, שהינו 10 פעמים השכר הממוצע במשק. בתשלומי הגימלה יכללו גם דמי הבראה, ביגוד ומשכורת 13, אם אלה לא שולמו על ידי המעביד.

חדלות פרעון – לאן יפנה העובד השכיר ?

על מנת לממש זכויות בחדלות פרעון , על העובד להגיש את תביעת החוב למפרק, למנהל המיוחד שמונה, או לנאמן הפירוק, ולא ישירות לביטוח הלאומי, באמצעות טופס מיוחד שהינו תביעה לגימלה, בצירוף ראיות ומסמכים להוכחת החוב (תלושי משכורת אחרונים), מסמכים המעידים על משך העבודה (תלוש משכורת ראשון, הוכחת רצף עבודה), וכן מסמכים
הקשורים לקופת הגמל. }

יש לציין, כי למוסד לביטוח לאומי יש זכות ערעור או ביטול על החלטות הנאמן המטפל בחדלות פרעון במקרה של פיצויי עובדים. עובדים עצמאיים או כאלה שלא התקיימו בינם לבין החברה יחסי עובד – מעביד – אינם זכאים לקחת חלק בזכויות בחדלות פרעון ואינם זכאים לפיצוי.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן