הסכם ירושה בין יורשים | ירושות | צוואות

הסכם ירושה בין יורשים –  ככה מגיעים לפשרה
כאשר אדם נפטר, יכול הוא לחלק את רכושו באחת משתי דרכים – באמצעות צוואה, שאז הוא קובע כיצד יתחלק רכושו בין יורשיו, או על פי חוק הירושה, במידה ולא הותיר צוואה, שאז מתחלק רכושו לפי הקבוע בחוק.
מהו הסכם ירושה ?
כאשר לא השאיר הנפטר צוואה, פורצות פעמים רבות מריבות בין היורשים, בעיקר למול נכסי מקרקעין הכלולים בירושה (האם למכור את הנכס ? להשכירו ?). כאשר אין צוואה, לעיתים הפתרון הטוב ביותר הינו הסכם ירושה בין היורשים עליו חתמו ואליו מחויבים, זאת באמצעות מנהל העזבון המתווך את ההסכם. במסגרת הסכם בין יורשים, בטלה שותפותם בנכס ונקבע איזה נכס יקבל כל אחד מהיורשים לשימושו הבלעדי.
הסכם ירושה מופק על ידי עורך דין במטרה לפתור את המחלוקות בין היורשים בצורה הטובה והמהירה ביותר. הסכם בין יורשים נעשה רק לאחר מות המוריש, והוא אינו טעון אישור של בית המשפט או בית דין. הסכם בין יורשים מחייב את החתומים עליו, ומרגע החתימה עליו הם רשאים לחלק את העזבון כמפורט בו.
הסכם בין יורשים ודיני מקרקעין
היתרון העיקרי של הסכם ירושה עבור היורשים, הינו חיסכון בהוצאות המיסוי על מקרקעין, זאת בשל העובדה כי העברת הנכס ליורש אינו אירוע מס, אינה גוררת בעקבותיה חבויות מס, ואף אינה חייבת בדיווח לרשויות המס.
התנאי היחיד לפטור ממס במסגרת העברת נכס באמצעות הסכם ירושה הינו כי בעת העברת הנכס על שם היורש, לא הועברו כספים או נכסים נוספים שאינם קשורים לעזבון, כלומר, הסכם בין יורשים אינו חייב לכלול חלוקה שווה בשווה של הנכסים, ויתכן שמי מהיורשים יקבל חלק גדול יותר משהיה מקבל לו היה העזבון מחולק שווה בשווה. כל עוד לא משולמים כספים למי מהיורשים בעבור חלקו בנכס (תשלומי איזון), אין מדובר במכירה.
אין צורך להעביר הסכם בין יורשים לידי רשם הירושה והוא תקף במשרדי רישום המקרקעין. הן מנהל העזבון והן היורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ובמסגרת הסכם ירושה זה לקבוע את דרך חלוקת העזבון אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה

הסכם ירושה בין יורשים –  ככה מגיעים לפשרה

כאשר אדם נפטר, יכול הוא לחלק את רכושו באחת משתי דרכים – באמצעות צוואה, שאז הוא קובע כיצד יתחלק רכושו בין יורשיו, או על פי חוק הירושה, במידה ולא הותיר צוואה, שאז מתחלק רכושו לפי הקבוע בחוק.

 מהו הסכם ירושה ? 

כאשר לא השאיר הנפטר צוואה, פורצות פעמים רבות מריבות בין היורשים, בעיקר למול נכסי מקרקעין הכלולים בירושה (האם למכור את הנכס ? להשכירו ?). כאשר אין צוואה, לעיתים הפתרון הטוב ביותר הינו הסכם ירושה בין היורשים עליו חתמו ואליו מחויבים, זאת באמצעות מנהל העזבון המתווך את ההסכם.

במסגרת הסכם בין יורשים, בטלה שותפותם בנכס ונקבע איזה נכס יקבל כל אחד מהיורשים לשימושו הבלעדי.

הסכם ירושה מופק על ידי עורך דין במטרה לפתור את המחלוקות בין היורשים בצורה הטובה והמהירה ביותר. הסכם בין יורשים נעשה רק לאחר מות המוריש, והוא אינו טעון אישור של בית המשפט או בית דין.

הסכם בין יורשים מחייב את החתומים עליו, ומרגע החתימה עליו הם רשאים לחלק את העזבון כמפורט בו.

הסכם בין יורשים ודיני מקרקעין

היתרון העיקרי של הסכם ירושה עבור היורשים, הינו חיסכון בהוצאות המיסוי על מקרקעין, זאת בשל העובדה כי העברת הנכס ליורש אינו אירוע מס, אינה גוררת בעקבותיה חבויות מס, ואף אינה חייבת בדיווח לרשויות המס.

התנאי היחיד לפטור ממס במסגרת העברת נכס באמצעות הסכם ירושה הינו כי בעת העברת הנכס על שם היורש, לא הועברו כספים או נכסים נוספים שאינם קשורים לעזבון, כלומר, הסכם בין יורשים אינו חייב לכלול חלוקה שווה בשווה של הנכסים, ויתכן שמי מהיורשים יקבל חלק גדול יותר משהיה מקבל לו היה העזבון מחולק שווה בשווה. כל עוד לא משולמים כספים למי מהיורשים בעבור חלקו בנכס (תשלומי איזון), אין מדובר במכירה.

אין צורך להעביר הסכם בין יורשים לידי רשם הירושה והוא תקף במשרדי רישום המקרקעין. הן מנהל העזבון והן היורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ובמסגרת הסכם ירושה זה לקבוע את דרך חלוקת העזבון אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן