הגשת בקשה לחדלות פרעון | בקשת חדלות פרעון

חדלות פרעון אישית – הגשת בקשה לחדלות פרעון על ידי החייב עצמו

חייב הנושא באחריות המאפשרת לו לפתוח בהליכי חדלות פרעון אישית הינו מי שהוא בעל זיקה לישראל – התגורר בה בעת שביצע עסקיו, היה בעל נכסים בה, ביצע עסקיו בה או היה חבר בשותפות שניהלה עסקיה בארץ.

חייב יכול להגיש בעצמו בקשה לחדלות פרעון, הקרויה חדלות פרעון אישית, בתנאי שחובו אינו פחות  מ-15,000 שקלים (סכום המשתנה מעת לעת). פושט רגל יכול להגיש את הבקשה באופן עצמאי או בעזרת עורך דין, שילווה אותו ליווי מקצועי צמוד.

בכדי להגיש בקשת חדלות פרעון אישית , על פושט רגל למלא את הטפסים הבאים :

1.טופס בקשת חדלות פרעון אישית
2.דו"ח על חובות ונכסים
3.כתב ויתור סודיות.

על הטפסים הנ"ל יש לחתום בארבעה עותקים, ואליהם לצרף תצהיר המתאר את מקרה חדלות פרעון. חשוב לציין, כי פושט רגל חייב לדייק בפרטים הנמסרים בטפסים אלה, היות ואלה נבדקים לעומק בהמשך ההליך, וגילוי אי דיוקים עשוי להביא לתביעה נגדו.

לאחר הגשת החומר תתקיים פגישה בין פושט רגל לבין כונס נכסים, שם ינסה כונס הנכסים למצוא דרך למיצוי נכסיו של החייב, על מנת שלא להפוך את התהליך לאמצעי השמטה של החייב את חובותיו. לאחר בחינה זו, יכתוב כונס הנכסים את חוות דעתו, וזו תועבר לבית המשפט שיפסוק בנושא חדלות פרעון אישית .

במקרה של בקשת פושט רגל להכרזה על חדלות פרעון אישית, יעדיף לרוב בית המשפט שהחייב ישלם לנושיו סכום חודשי, אפילו קטן מאוד, במקום להכריז עליו פושט רגל. על בית המשפט לאזן בין החייב, שמנסה להניח את פרק החוב מאחוריו ולפתוח דף חדש, לבין הנושה שמנסה לקבל חזרה את כספו.

בסופו של דבר, הכרזה על אדם כפושט רגל הינה לטובתו בלבד ובמטרה לפתוח דף חדש, ומנוגדת לאינטרסים של נושיו. לכן ישקול בית המשפט היטב את הבקשה בטרם יאשר אותה, ויעשה כן, רק אם ישתכנע באמת שזהו המוצא האחרון עבור
פושט רגל, ושבאמת אין ביכולתו לשלם מאומה לנושיו.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן