הגדרת חדלות פרעון | חייב מוגבל באמצעים | בקשה לפשיטת רגל

הגדרת פשיטת רגל

בקשת פשיטת רגל מוגשת לבית המשפט המחוזי, כאשר גם החייב וגם הנושים יכולים להגישה (במידה והם עומדים בתנאים המנויים בסעיפים 17 ו-7 בהתאמה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980. חייב יגיש בקשת פשיטת רגל כאשר אין באפשרותו לעמוד בחובות שנצטברו לו, ועומדים כנגדו הליכי הוצאה לפועל. לרוב,נושה יפנה להליך פשיטת רגל כאשר הוא חושש שהחייב עתיד להבריח את נכסיו.

עם הגשת בקשה לפשיטת רגל, מוצא נגד החייב צו כינוס נכסים ומוקפאים כל ההליכים העומדים כנגדו, לרבות הליכי ההוצאה לפועל. כמו כן, ממונה כונס נכסים אשר תפקידו לכנס את כל נכסי החייב, לממשם ולפועל לגביית חובות החייב.

כונס הנכסים עורך חקירה של יכולתו הכלכלית של החייב, וקובע את גובה הסכום החודשי, אשר על החייב לשלם מדי חודש, עד לסיום ההליך. כמו כן, לאור החשש, כי החייב ינסה להבריח נכסים, לכונס הנכסים יש סמכות לבטל עסקאות/ הענקות של החייב, שנעשו אף לפני תחילת הליך פשיטת הרגל. ישנן מגבלות רבות אשר מוטלות על פושט רגל, בין היתר: צו איסור יציאה מהארץ, מוכרז כלקוח מוגבל מיוחד, נאסר עליו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי, הוא אינו יכול להיות בעל בעניין בתאגיד. כמו כן, ועם מתן צו הכינוס וההכרזה על פשיטת רגל, מפורסם שמו של החייב בעיתונות וברשומות.

הליך פשיטת רגל מסתיים עם קבלת "צו ההפטר". צו ההפטר פוטר את החייב מכל חובותיו ומאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.

הגדרת חייב מוגבל באמצעים

כאשר אין לחייב יכולת הכלכלית לעמוד בחובותיו, ונפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל, באפשרותו לבקש מראש ההוצאה לפועל להכריז עליו חייב מוגבל באמצעים ,ולפרוס את התשלומים בגין החובות בתיקי ההוצאה לפועל שמתנהלים נגדו.

לאחר ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים, במידה ומתנהלים נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, ישנו הליך של "איחוד תיקים" – כל ההליכים נגד החייב מנוהלים יחד בתיק הוצאה לפועל אחד. היתרון בכך הוא משמעותי, שכן החייב לא צריך להתנהל בנפרד מול כל אחד מהנושים,על כל הטרחה הכרוכה בכך.

לרוב, כל עוד חייב מוגבל באמצעים עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו במסגרת תיק האיחוד,כל ההליכים שנפתחו נגדו מעוכבים.

עם הכרזה על  חייב מוגבל באמצעים, מוטלות עליו המגבלות הבאות: מוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, החייב מוכרז כלקוח מוגבל מיוחד (חשבונות הבנק בבעלותו הופכים מוגבלים), נאסר עליו לעשות שימוש בכרטיס אשראי, חייב מוגבל באמצעים אינו רשאי להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור ראש ההוצאה לפועל.

הבדל שיש לעמוד עליו בין שני ההליכים הוא, כי בעוד שבהליך פשיטת רגל, החל מיום מתן צו הכינוס נגד החייב, לא מתווספים עוד הפרשי הצמדה וריבית (אלא אם החליט כונס הנכסים אחרת),עם ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים, כל
הפרשי ההצמדה והריבית על החוב ממשיכים להצטבר בתיק ההוצאה לפועל.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן