דיני ירושה | עריכת צוואה

צוואות וירושות

משרדנו מתמקד בתחום המשפחה בנושא צוואות וירושות. ניסיוננו העשיר והידע שנצבר עם השנים,  מאפשרים לנו לספק את הטיפול המקצועי ביותר בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים בתחום ירושות וצוואות.

פעילותנו  בתחום צוואות וירושות כוללת:

עריכת צוואות אישיות או הדדיות –  כל אדם רשאי בימי חייו לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. ציווי זה הוא צוואה. החוק מתיר לערוך לפחות חלק מהצוואה אף כהוראות שליליות. כלומר, אדם יכול לצוות גם מי מיורשיו לא יקבל חלק מעיזבונו. עם זאת, החוק לא מתיר עריכת צוואה הבנויה כולה מהוראות שליליות. עריכת צוואה זהו נושא מורכב, הדורש סיוע של עורך דין העוסק בתחום ומנוסה בו, כדוגמת עורכי הדין במשרדנו. כך לדוגמה, החוק מפרט שורת הוראות טכניות של "עשה ואל תעשה" וכן מאפשר עריכת צוואות מסוגים שונים. עד לפני מספר שנים ניתן היה לערוך צוואה אישית בלבד, כלומר – כל אדם היה חייב להורות על רצונו לבדו, במנותק מכל אדם אחר, לרבות בן/בת זוגו. ניסיון החיים הוכיח כי שיטה זו אינה מעשית, בעיקר כשמדובר בבני זוג שכל אחד מהם בנפרד רוצה מצד אחד להבטיח את בטחונו הכלכלי של בן זוגו אחרי מותו, אך מאידך לא מעוניין שאותו בן זוג שנותר בחיים יעביר את הרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים, לבן זוג חדש. לשם כך הכיר המחוקק בסופו של דבר בחוקיות צוואה הדדית, שמטרתה העיקרית – להבטיח את העברת הרכוש המשותף לאחר מות בן הזוג השני לילדיהם המשותפים של בני הזוג. מטבע הדברים, גם בעניין זה הגדיר המחוקק שורה ארוכה וקפדנית של הוראות "עשה ואל תעשה", שאנו כעורכי דין המיומנים בתחום, מכירים אותן לפני ולפנים. לפיכך, זו חובה של ממש להיוועץ ואף לערוך את הצוואה ההדדית עם עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום – ודלת משרדנו פתוחה בפניכם.

הגשת בקשות לצווי ירושות – במקרה שהמנוח לא ציווה על דרך חלוקת עזבונו, בא המחוקק והגדיר את היורשים ואת חלקם בעיזבון המנוח. "נוסחאות" החלוקה הן פועל יוצא ממצבו המשפחתי של המנוח – אם היה נשוי (או ידוע בציבור), אם היו לו ילדים, ובמקרים מסוימים אם הניח אחריו הורים, אחים וכו'. במצב כזה, אנו פועלים להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי, שיש לו סמכות מקבילה לסמכות הרשם, בקשה בה מפורטים יורשיו של המנוח וחלקיהם בעיזבון על פי הוראות החוק.

הגשת בקשות לצווי קיום צוואה – אנו מגישים בקשות לצווי קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי בעל סמכות מקבילה.

הגשת בקשות לפסילת צוואות – מצוות "עשה ואל תעשה" הקיימות בכל אחד מסוגי הצוואות מהוות הוראות טכניות. במקביל להן, קיימות גם הוראות מהותיות לגבי כושרו הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, השפעות זרות להן היה נתון והוראות אחרות, שיכולות להביא לפסלות הצוואה. במקרים אלו אנו פועלים לביצוע הליכים מיוחדים להגשת בקשות לביטול הצוואה, תחום בו אנו מנוסים ומכירים כל סוגיה וסוגיה במסגרתו.

ייצוג בהליכים ומחלוקות בנושא אפוטרופסות – אפוטרופסות נחלקת לשני מצבים עיקריים. קיימת אפוטרופסות "טבעית" – זוהי האפוטרופסות של הורה על ילדו. כאשר אחד ההורים נפטר בזמן היות הילד קטין, קיימת חובה להגדיר את חובות וזכויות אפוטרופסו הטבעי הנותר, בעיקר כשהמנוח הניח רכוש שהקטין יורש. נושא שני הוא אפוטרופסות לפסולי דין – אותם בגירים, שאינם יכולים להחליט עצמאית על חובותיהם וזכויותיהם בשל מחלה או מגבלות פיסיות או נפשיות. בכל אחד מסוגי האפוטרופסות, אך בעיקר באפוטרופסות על פסולי דין, יש לתת את הדעת האם האפוטרופסות מתבקשת ומוענקת הן על רכוש החסוי והן על גופו (למשל, טיפולים רפואיים שעליו לעבור) או רק על אחד מהנושאים. הליכי בקשה למיוני אפוטרופוס, לרבות הבקשות לצו זמני, הם מורכבים ושלובים בהם גורמים רבים שמחייבים טיפול ע"י עורך דין מיומן בתחום. משרדנו מהווה כתובת מקצועית אמינה ואחראית לנושאים אלה.

ניהול עיזבונות – יש מקרים רבים בהם עיזבון המנוח כולל רכוש רב או נכסים המחייבים ניהול מיוחד (כדוגמת השכרה). כמו כן, לעיתים מתגלעות בין היורשים מחלוקות באשר לדרך ניהול העיזבון לפני חלוקתו. במקרים כאלה, משרדנו פועל בצורה המקצועית ביותר ומהווה גורם חיצוני אובייקטיבי, המנהל את העיזבון לטובת כל היורשים עד לחלוקתו.

למידע נוסף בתחום צוואות ו דיני ירושה, ניתן לעיין במאמרים באתר:

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן